Bakterie, wirusy i my …

Rok 2020 jest szczególnym rokiem, który przyniósł światu epidemię choroby, wywołanej przez wysoce zakaźny, gatunek korona wirusa SARS-CoV-2. W naszej szkole w nawiązaniu do obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, prowadzona była innowacja pedagogiczna pt. „Bakterie, wirusy i my… „. Klasy drugie w ramach innowacji przygotowały prezentacje
wraz z osią czasu, na temat wybranej epidemii w Polsce i Europie.  Niniejsza innowacja miała na celu rozwijanie świadomości uczniów, kształtowanie nowych technik i narzędzi multimedialnych, umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków. Rozwijała zainteresowania w nowym obszarze w kontekście współczesnej pandemii korona wirusa.
Zapraszamy do obejrzenia ciekawych prezentacji uczniów, przygotowanych w Emaze. W prezentacji o dżumie znajduje się quiz do rozwiązania. Przy osi czasu nt. dżumy, klikając na poszczególne nazwy, otwiera się opis.

https://www.emaze.com/@AOTRRFOWF/czarna-mier

https://time.graphics/line/e18e9d02a2c11c96974265d4b98d0ce2

https://www.emaze.com/@AOTRRCZWL/duma

https://www.emaze.com/@AOTRRCWIQ/koronawirus

https://www.emaze.com/@AOTROTRCO/hiszpanka

https://www.emaze.com/@AOWTROWLO/odraprezentacjakun0%7CJvwpluiolbgkziTthglaoygzbhhmAytehqfwrlgbvwTyvkobvlpagyisbtpm2iTcphisznpaloduTpkgoI%7C0nuk

Opiekun Dorota Sołtys