Aktywni Młodzi – II edycja

20 września 2020 roku  zainaugurowany został  Projekt „ Aktywni  Młodzi  – program rozwoju kompetencji społecznych, którego realizacja będzie zakończona w czerwcu 2021 roku.
Projekt jest skierowany do  uczniów różnych klas. Młodzi aktywni będą mieli okazję do podniesienia swoich „ miękkich ‘’ kompetencji z zakresu organizacji komunikacji i relacji w grupie.
Celem Projektu jest zwiększenie wśród uczestników kompetencji przydatnych na rynku pracy oraz rozwój umiejętności społecznych, które są niezbędne w różnych sferach życia każdego człowieka.
Program obejmuje:
 Trening umiejętności interpersonalnych.
 Warsztaty współpracy zespołowej.
 Warsztaty dla liderów społecznych.
 Warsztaty współpracy zawodowej.
Uczniowie wezmą udział w wolontariacie –  będą mieli szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz nabywając doświadczenie, zrobić coś dobrego na rzecz innych.
 Udział w Projekcie będzie udokumentowany CERTYFIKATEM  Umiejętności Społecznych zgodnie z wytycznymi MEN.
 Projekt realizujemy we współpracy ze Związkiem Centralnego Dzieła Kolpingu w Polsce.