Dzień: 2 września 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 na dużej sali gimnastycznej odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Przedstawiciele 7 klas pierwszych złożyli ślubowanie, a Pan Ryszard Mielnik wygłosił wykład inauguracyjny.