RADY PEDAGOGICZNE ( środy 12.30*)

30.08.2017r. g.10;00

 Zatwierdzenie  organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2017/2018

13.09.2017

- Informacja o uczniach klas pierwszych; diagnoza „na wejściu”

- Podsumowanie wyników egzaminów zewnętrznych; matura, egzaminy zawodowe

- dokumentacja szkolna;

-  Dziennik elektroniczny Librus. – część szkoleniowa            

- Plan ewaluacji wewnętrznej 

- Analiza egzaminu maturalnego i zawodowego

08.11.2017 r.

- preorientacja zawodowa na rok szkolny 2017/2018
- procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja zimowa
- część szkoleniowa:Motywowanie uczniów; doskonalenie kompetencji komunikacyjnych


13.12.2017

Dodatkowa Rada szkoleniowa - projekt "Bezpieczna Szkoła"

 
 03.01.2018r

  Rada klasyfikacyjna śródsemestralna

 10.01.2018 r.

Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania, analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu zawodowego, ponadto aktualności prawa oświatowego  

29.03.2018r.

 Rada szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego oraz egzaminu

 z przygotowania zawodowego – sesja letnia

- część szkoleniowa

20.04.2018r. 

 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen ( do 27 kwietnia)

 18.06.2018r.

 Rada klasyfikacyjna końcowa Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen

do 22 czerwca Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen klas maturalnych

 26.06.2018r.

Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019

 

 

W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 25 min. lekcja + 5 min. przerwa