RADY PEDAGOGICZNE ( czwartki 12.30*)

30.08.2018r. g.10;00

 Zatwierdzenie  organizacji roku szkolnego i plan pracy na rok szkolny 2018/2019

13.09.2018

- Informacja o uczniach klas pierwszych; diagnoza „na wejściu”

- Plan ewaluacji wewnętrznej

- analiza egzaminu zawodowego i maturalnego

-  szkolenie - cyfrowobezpieczni          

08.11.2018 r.

- preorientacja zawodowa na rok szkolny 2018/2019
- procedury egzaminu z przygotowania zawodowego – sesja zimowa
- reforma szkolnictwa zawodowego - Technikum 5 letnie


 03.01.2019r

  Rada klasyfikacyjna śródsemestralna

 10.01.2019 r.

Rada analityczna śródroczna – analiza wyników nauczania, analiza wyników matury próbnej i próbnego egzaminu zawodowego, ponadto aktualności prawa oświatowego  

21.03.2019r.

 Rada szkoleniowa – procedury egzaminu maturalnego oraz egzaminu

 z przygotowania zawodowego – sesja letnia

- część szkoleniowa

22.04.2019r. 

 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen (do 26 kwietnia)

 17.06.2019r.

 Rada klasyfikacyjna końcowa Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen

do 21 czerwca Rozliczenie dokumentacji pedagogicznej; świadectw i arkuszy ocen klas maturalnych

 25.06.2019r.

Rada analityczna, projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020

 

 

W dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej lekcje będą się odbywały w systemie lekcji skróconych tj. 25 min. lekcja + 5 min. przerwa