W dniach 9-10.02.2019 r. nasza szkoła będzie gospodarzem Zawodów Okręgowych XLV Olimpiady Geograficznej.
W tych dniach będziemy gościć uczniów i nauczycieli z Małopolski. Zawody etapu okręgowego wyłonią finalistów olimpiady ogólnopolskiej.
Tegoroczne zawody mają szczególny charakter ze względu na ustanowienie Ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018/2019 Rokiem Polskiej Geografii
Olimpiada Geograficzna, powołana do życia w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej i przy poparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w chwili obecnej może poszczycić się już ponad 40-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu nauk geograficznych wśród polskiej młodzieży.
Zgodnie z regulaminem, organizatorem Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne, w obrębie którego działa Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i jego jednostki terenowe - Komitety Okręgowe.

Tematy prac XLV Olimpiady Geograficznej
Temat A. Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w wybranej gminie 
Temat B. Porównanie dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów - fragmentów jednostek fizycznogeograficznych
Temat C. Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w wybranej gminie
Temat D. Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej