Kalendarz pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego podany przez MEN


Wykaz imprez planowanych w roku szkolnym 2017/18


HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2017/2018


4 wrzesień 2017r.
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5 wrzesień 2017r.
Dzień Narodowego Czytania

  15 wrzesień 2017r.
Sprzątanie świata:

22 grudzień 2017 r.
  Świąteczne spotkanie opłatkowe

  23-31 grudzień 2017 r.
  zimowa przerwa świąteczna

0d 10.01.2018 do 17.02.2018 Egzaminy zawodowe; sesja zimowa ( szczegółowy wykaz wKomunikacie Dyrektora CKE z dn. 10.08.2017) – deklaracje do dnia 09.09.2017

12 luty - 25 luty 2018 r.
  ferie zimowe
14 marzec 2018
  Małopolski Konkurs Prac Własnych Technicznych

  29 marca-3 kwietnia 2018 r.
  wiosenna przerwa świąteczna

27 kwiecień 2018 r.
zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
 
4-25 maja 2018 r.  egzaminy maturalne

  21 marca 2018r. Szkolne Święto Wiosny;
  1 czerwca 2018r.
Dzień Dziecka na Sportowo

Od 19.06.2018 do 04.07.2018  Egzaminy zawodowe; sesja czerwiec-lipiec 2018 ( szczegółowywykaz w Komunikacie Dyrektora CKE z dn. 10.08.2017) – deklaracje
do dnia 18.02.2018
22 czerwca 2018 r.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 – 24 sierpnia 2018  Termin poprawkowy dla uczniów i absolwentów

1.11.2017, 1.01.2018, 1.05.2017,1.05.2018,3.05.2018  31.05.2018
   Dni wolne ustawowo

22 czerwiec 2018 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych