INFORMACJE O ZAWODACH ( KLIKNIJ NA OBRAZEK)

clip clip clip

                           elektronik                  elektryk                  informatyk                 mechatronik

 


 

 

Co Ty i Twoi rodzice  powinniście wiedzieć o nowym kształceniu zawodowym

 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych pobierz.pdf


Szkolna komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnego progu punktowego. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata oraz miejsce na liście wg liczby punktów.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego są przyjmowani bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej do wybranej przez siebie klasy.

 

Planowane klasy

Prezentacja szkoły

 

 

Kierunki kształcenia - informatory ( do pobrania po kliknięciu na obrazki poniżej)

Technik elektronik 

 przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, język obcy

Technik elektryk

przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, język obcy

 

 

Technik Informatyk

przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, informatyk, język obcy

 

 

Technik mechatronik

przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, język obcy