Informacja o wszczętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

podlegającego przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych


Remont sanitariatów w budynku Internatu przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2
na  
os. Szkolnym 26 w Krakowie


Ogłoszenie o zamówieniu

umieszczono na stronie 22/04/2015


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

(dotyczy zmiany terminu składania ofert)

umieszczono na stronie 7.05.2015

 

 

 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

umieszczono 03.06.2015r.