W dniu 1. XI 1951 pierwszym dyrektorem został Stanisław Butmankiewicz, pełniacy obowiązki dyrektora w równorzędnej szkole w Prokocimiu.Był dyrektorem do końca lutego 1952.

Od 1.03.1952 do 1 marca 1954 dyrektorem był Stanisław Jarzębiński. Od 1 marcca do września 1954 obowiązki dyrektora pełnił nauczyciel technologii Leszek Kurowski.
W 1954 roku szkoła nie miała dyrektora. Dopiero 15.IX po długich namowach p. Michał Osiecki (pełniący funkcję kierownika Szkoły Przysposobienia Zawodowego) wyraził zgodę na objęcie stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Metalowej.Był nim do 1981.
W latach 1981 -1983 dyrektorem był mgr inż. Tadeusz Wurst.
Od 1983 - 1990 mrg Bogdan Makarewicz.
Od 1990 - 2002 mgr Andrzej Suwaj.
Od 2002 - mgr Jerzy Kołakowski