W 1956 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Michała Osieckiego powstała orkiestra szkolna.
Prowadził ją pan Stanisław Ogorzałek. Instrumenty zakupił komitet rodzicielski, a część pożyczył Zakładowy Dom Kultury im. Lenina, który zostawił je potem szkole na własność.
Aby zapewnić ciągłość pracy orkiestry została ona podzielona na dwie grupy.orkiestra
Pierwsza to uczniowie posiadający pewien zasób wiedzy muzycznej,którzy stanowili czon orkiestry.Druga grupa to uczniowie klas młodzszych uczący się dopiero grać. Gdy pierwsza grupa kończyła szkołę, zastepowała ją druga grupa.
Przecietny skład orkiestry wynosił 40 osób.
Główny repertuar to hymny, marsze oraz muzyka koncertowa.
Próby odbywały się trzy razy w tygodniu.
Orkiestra dawała koncerty na terenie dzielnicy i Krakowa. Rocznie około 40 do 50 koncertów.


Opracowała J.Jurczyk-Motyl