We wrześniu 1951 z nakazem pracy wydanym przez Dyrekcję Okręgowego Szkolenia Zawodowego przyjechała Anna Leszczyńska - jako pierwsza nauczycielka mającej powstać Zasadniczej Szkoły Metalowej.Poniewaz nie było dyrektora szkoły zajęła się ona wraz z p. Karoliną Gabryl (nauczycielką) wstępnymi pracami organizacyjnymi takimi jak: ogłoszenie zapisów do szkoły, prowadzeniem kancelarii itd.
Szkoła miała duże trudności organizacyjne gdyz powatawała pod koniec roku budżetowego ( pod koniec drugiego roku planu 6letniego).

Organizacją szkoły zajęła się Delegatura Dyrekcji Okręgowego Szkolenia Zawodowego na czele z kierownikiem Teodorem Bujakiem, a w szczególności mgr Wawrzyńcem Karczem (naczelnik wydziału hutniczego).
Początkowo mało było kandydatów do szkoły, ponieważ wpisy ogłoszono juz po rozpoczęciu roku szkolnego 1951-1952.
Klasa pierwszaW dniu 1. XI 1951 pierwszym dyrektorem został Stanisław Butmankiewicz, pełniacy obowiązki dyrektora w równorzędnej szkole w Prokocimiu.
Naukę szkolną rozpoczęto w dniu 6.XI 1951, a uroczyste otwarcie szkoły odbyło się w dniu następnym 7.XI. 1951.
Organizacyjnie szkoła przedstawiała się nastepująco: 120 uczniów 3 klasy 1-sze, a od 4 grudnia 4-ta ze specjalnością ślusarz maszynowy. Ilość dziewcząt : 7.
Szkoła miała trudne warunki lokalowe.
W budynku znajdowała się :
Szkoła Przysposobienia Zawodowego,( we wrzesniu 1953 przeniosła się do budynku internatu na os. Szkolnym - swoje sale przekazała XI LO)
Biuro Delegatury Dyrekcji Okregowego Szkolenia Zawodowego( w 1953 została zlikwidowana i jej sale również przekazano Liceum Nr XI),
restauracja Hutnik,kino Stal.
W 1954 roku szkoła nie miała dyrektora. Dopiero 15.IX po długich namowach p. Michał Osiecki ((pełniący funkcję kierownika Szkoły Przysposobienia zawodowego) wyraził godę na objęcie stanowiska dyrektora Zasadniczej Szkoły Metalowej.
Koniecznością stała sie sprawa poprawienia warunków pracy dydaktycznej i wychowawczej młodzieży i nauczycieli.
Budynek na os. Szkolnym był wtedy jeszcze w stanie surowym.
Na pierwszej Radzie Pedagogicznej dyrektor zapowiedział, że jeszcze w tym roku szkoła przeniesie się do własnego budynku.
Tak się stało - 22 grudnia szkoła została przeniesiona na Szkolne 26.
"Dla scharakteryzowania ówczesnej bazy można podać tylko to, ze uczniowie "przeniesli szkołe w rękach", a 2 samochody ciężarowe przewiozły szafy.
W okresie ferii młodzież wraz z nauczycielami urządziła częściowo odebrany budynek i w dniu 7.I.1955 z własnym pocztem sztandarowym odbyła uroczysty apel i rozpoczęła w lepszych warunkach swoją edukację.
należy zaznaczyć, ze w budowie w tym czasie znajdowała sie jeszcze: sala chemii, gimnastyczna i kinowa oraz główne wejście do szkoły.
pomieszczenia te zostały oddzielone od części szkoły oddanej do użytku, a do budynku wchodziło sie przez taras.
Od początku na nowej placówce zorganizowano system gabinetowy"
(obok sali nauczyciel miał swoje zaplecze.)
[na podstawie Komitet Opiekuńczy 1951-76 / Jadwiga Styrcuła Kraków 1977 (praca dyplomowa) opracowała J.Jurczyk-Motyl