Sto na Sto

2018-10-10 Sto na Sto

 

W dniu 10.X. 2018 r.uczniowie klasy 2a/b, 4a/m i 4b uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Sto na Sto” z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Prelegent przedstawił losy wybranych Żołnierzy Wyklętych,szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki’ stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Tematyka spotkania dotyczyła również nacechowanego patriotyzmem wychowania w latach II Rzeczypospolitej,które przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej  /wspomnienie o „Zośce”, „Rudym” i” Alku”/ oraz powojennego podziemia niepodległościowego.

Uczniowie uczestniczący w spotkaniu otrzymali ulotkę stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas wykładu wiedzy oraz zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych.
Spotkanie poprowadził pan Kajetan Rajski – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dziennikarz, publicysta,redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”.
Organizacja D. Szczepańska – Biłan, D. Limanowska , B. Górniak