• 09 lipiec 2018

Egzaminy poprawkowe maturalne

21 sierpnia 2018    godz. 9;00 język polski, matematyka  -   sala 102, język niemiecki  -    sala 113, język angielski  - ZSM Nr 3

Egzaminy poprawkowe

28 sierpnia 2018      podstawy elektrotechniki i elektroniki  - godz. 9;00 sala 201,  Matematyka - godz. 10;30 sala 2

29 sierpnia  2018      wychowanie fizyczne - godz. 9;00 sala 52, język polski - godz. 10;30 sala 113,  aplikacje klienckie i serwerowe - godz. 9;00 sala 107